Het Koor

Over Vocaal Ensemble Cantatrix

Auditeren voor Cantatrix?

Leden van Cantatrix voldoen aan de volgende eigenschappen: 

  • Je hebt een goede en geschoolde stem en ensemble-ervaring.
  • Je bent bereid en in staat je partijen thuis in te studeren.
  • Je vindt het leuk om met uitdagende muziek bezig te zijn in een uitdagende omgeving.
  • Je vindt het niet bezwaarlijk om blijk te geven van je kunnen tijdens een auditie.

Vul onderstaand formulier in

Verdere toelichting

Volmaakt evenwicht tussen de stemmen, afgewogen, feilloos van timing, zorgvuldig afgewerkt, prachtig van klank...

– Friesch Dagblad
BNG Cultuurfonds
New Choral Works
15