Het Koor

Over Vocaal Ensemble Cantatrix

Auditeren voor Cantatrix?

Leden van Cantatrix voldoen aan de volgende eigenschappen: 

  • Je hebt een goede en geschoolde stem en ensemble-ervaring.
  • Je bent bereid en in staat je partijen thuis in te studeren.
  • Je vindt het leuk om met uitdagende muziek bezig te zijn in een uitdagende omgeving.
  • Je vindt het niet bezwaarlijk om blijk te geven van je kunnen tijdens een auditie.

Vul onderstaand formulier in

Verdere toelichting

Eén en al oor bij jubileumconcert Cantatrix

– Friesch Dagblad
BNG Cultuurfonds
Concertregistratie
22.50